Återanvända innehåll: Så kan du nyttja gammalt content

Enligt en undersökning utförd av Content Marketing Institute (CMI), upplever 64% av de företag som arbetar med content marketing mot företagskunder det som en utmaning att skapa tillräckligt mycket innehåll. Det finns dock enkla men effektiva lösningar att tillgå om du har ett stort behov av ytterligare content. Få verkar dock överväga att återanvända innehåll.

Den allra enklaste och mest kostnadseffektiva lösningen är just att återanvända befintligt innehåll. Detta kan göras utan att man riskerar att sänka kvaliteten på resurserna.

Här delar vi med oss av några enkla tips kring att återanvända innehåll för att skapa nytt, användbart content.

Skapa en e-bok av en serie blogginlägg

Istället för att ständigt komma på nya idéer till innehåll, kan du göra dig själv en tjänst och ögna igenom ditt bloggarkiv. Det är nämligen möjligt att du kan skapa flera e-böcker utifrån de inlägg som ligger och bara väntar på att återanvändas.

Innan du börjar bläddra igenom dina befintliga artiklar, bör du dock även ta hjälp av bloggens mätvärden för att se vilka specifika inlägg som har fått många visningar och delningar.

Syftet är att inte att hitta bara en artikel som har presterat väl, utan även en handfull artiklar som relaterar till den artikelns tema. Om du kan samla ihop cirka 3-5 artiklar per ämne, kommer du vara på god väg.

Du kan förvisso använda artiklarna i deras ursprungliga format. Det är dock enkelt att ägna några minuter åt att fixa till dem. Lägg gärna till ny statistik, ändra någon rubrik eller omarbeta några meningar.

Oavsett hur du väljer att gå tillväga, är det viktigt att du säkerställer att du åstadkommer en bra övergång mellan artiklarna. Detta för att öka läsbarheten. Se till så de olika delarna av pusslet sömlöst går in i varandra.

Därefter kan du lägga till lite grafik och finputsa ditt innehåll så har du en ny e-bok att dela med dina besökare eller kunder.

Stycka upp dina e-böcker för att återanvända innehåll

För att få ut mesta möjliga av dina befintliga e-böcker, bör du överväga att stycka upp dem i flera blogginlägg. Genom att bryta upp innehållet på detta sätt kan du fortsätta tillhandahålla värde, samtidigt som du bara skiftar medium.

E-böcker kan ofta vara för omfattande för att tilltala vissa delar av din publik. Ett blogginlägg kan dock ta upp en specifik aspekt av den stora bilden, vilket gör att det ofta är enklare att konsumera detta format.

Du kan behöva formatera om innehållet en del, beroende på vilken kanal du har tänkt publicera det i. Fördelarna med att stycka upp e-böcker till blogginlägg överväger dock denna potentiella nackdel.

Utöka det tidlösa

Tidlöst innehåll är content som kommer fortsätta vara relevant och intressant även framledes i tiden. Detta blogginlägg är ett ganska bra exempel på sådant innehåll. Det tidlösa innehållet förmedlar helt enkelt högkvalitativ och tidlös information.

Till skillnad från datumkänsligt innehåll, ger tidlöst innehåll inte bara värde för ditt företag på lång sikt. Det har även förmågan att tillgodose dina kunders behov över tid.

I en perfekt värld skulle förstås allt innehåll som produceras vara tidlöst. Det skulle dock innebär att man undviker att skriva om heta ämnen och branschtrender av rädsla att innehåller potentiellt sett får ett bäst-före-datum. Om du skulle ha detta förhållningssätt, skulle du ge dina konkurrenter en stor fördel.

Inom vissa branscher förekommer förändringar på daglig basis. Att identifiera fördelarna med tidlöst innehåll och nyttja denna typ av content genom att hitta kreativa sätt att återanvända innehåll är därför A och O.

Istället för att förbise denna innehållsmarknadsföringens oslipade diamant, bör du återanvända ditt innehåll genom att använda det i uppdateringar på sociala medier, länka till det i blogginlägg, stycka upp det till e-böcker samt omformulera det till svar på vanliga frågor.