Vad är content marketing (innehållsmarknadsföring)?

Content marketing (innehållsmarknadsföring) är ett begrepp som används frekvent inom digital marknadsföring. Men vad är content marketing och varför har detta koncept hamnat på alla marknadsförares läppar?

Content marketing är en marknadsföringsmetod som syftar till att man delar med sig av kunskap, råd eller underhållning i ett format som är möjligt att konsumera.

Några  exempel på innehållsmarknadsföring är:

 • Blogginlägg
 • Videoklipp
 • Podcasts
 • Marknadsföring i sociala medier
 • E-postutskick
 • Infografik
 • Kalkylatorer eller generatorer
 • Appar

Vad betyder content marketing?

Content marketing betyder innehållsmarknadsföring.

Bloggandet är ett centralt inslag i content marketing

Blogginlägg är det som har satt innehållsmarknadsföringen på tapeten. Bloggar är idag lika vanligt förekommande inom företagsvärden som i samhället i stort. De gör det möjligt för oss att kostnadsfritt få åtkomst till högkvalitativ information.

När informativt content (innehåll) delas via en företagsblogg, framstår innehållets författare oundvikligen som en expert inom branschen (förutsatt att innehållet hög kvalitet). Detta leder inte bara till att webbplatsens besökare kommer att återvända till bloggen, utan det innebär även att dessa läsare kan omvandlas till potentiella kunder.

Genom att fritt dela med dig av innehåll bygger du via ditt företag upp en trovärdighet hos bloggens läsare. Du förser trots allt dem med tips och information relaterade till din bransch — utan kostnad.

Varför använda content marketing?

I den typiska köpresa genomgår konsumenten följande fyra faser:

 1. Medvetenhet
 2. Intresse
 3. Beslut
 4. Handling

Traditionell marknadsföring och reklam är effektiv när det kommer till de två sista stegen på denna resa, men i övrigt är den ganska ineffektiv. Content marketing å sin sida verkar vid de två första faserna av köpresan, genom att öka kundens medvetenhet om tillgängliga lösningar och informera kunden om en produkt som denne kanske aldrig tidigare har övervägt att köpa.

Avkastningen på en investering i content marketing kan vara helt fenomenal. Denna marknadsföringsmetod genererar dels ytterligare innehåll att använda i marknadsföringen i sociala medier och gynnar även SEO:n. Innehållsmarknadsföring är nämligen positivt för arbetet med sökmotoroptimering så till vida att den genererar naturliga ingående länkar och bygger upp ett bra innehåll på sajten som kan hittas via sökmotorer såsom Google.

Faktum är att många företag ägnar en stor del åt sin SEO-strategi åt att fokusera på just innehållsmarknadsföring.

Därför gynnar content marketing företagets SEO-arbete

Det finns många åtgärder man kan vidta för att förbättra sin SEO, men få saker är lika effektiva som innehållsmarknadsföring. Detta är fullt logiskt då content, något förenklat, helt enkelt är information.

Google strävar efter att presentera det innehåll som är mest relevant och håller högst kvalitet för sina användare. Om du inte skapar content har du ingen information som kan ranka och hittas  av sökmotorernas användare. Detta innebär att du då inte heller får några besökare till din webbplats den vägen.

När ditt innehåll rankar i en sökmotor, rankar du på specifika sökord i det content som du har skrivit. Mer innehåll innebär fler sökord, vilket ger dig ökade möjligheter att synas på Google. För att din content marketing ska bli framgångsrik behöver du därför analysera vilka sökord du bör använda.

Den andra stora faktorn när det kommer till SEO är inlänkar. När andra (auktoritära) sajter länkar till din webbplats, ser Google dig som en auktoritet och ökar ditt innehålls synlighet i sökmotorn.

Det enskilt bästa – men inte nödvändigtvis enklaste – sättet att genererar inlänkar är att producera riktigt bra innehåll. Ditt content ska helst vara utbildande och underhållande samt få läsarna att vilja länka till och dela innehållet.

Det är dessutom så att Google favoriserar webbplatser som regelbundet uppdateras. Om du publicerar innehåll på regelbunden basis kommer därför din sajt att ha större möjligheter att ranka högt. Skulle du istället sluta producera innehåll, kan Google tolka detta som att din sajt är inaktuell och inaktiv. Detta leder istället till att ditt innehåll rankas lägre.

Skapa innehåll som dina besökare har nytta av

Om du tror att skapandet av innehåll endast är till för att locka till sig potentiella kunder, misstar du dig å det grövsta. En bra strategi för content marketing inkluderar även användbara resurser för dina befintliga kunder, såsom:

 • Guider – Förslagsvis artiklar som hjälper dina kunder att få ut mesta möjliga av din produkt eller tjänst.
 • Svar på vanliga frågor (FAQ) – Att besvara vanliga frågor som dina kunder ställer har flera fördelar. Genom att ta dig tid att utförligt besvara de olika frågorna, har du en utmärkt resurs att hänvisa till när en kund ställer en av dessa frågor. FAQ-sidor kan dessutom generera en hel del organisk trafik till din sajt.
 • Kundomdömen – Genom att dela med dig av kundomdömen kan du marknadsföra ditt varumärke på ett autentiskt sätt.

Content marketing är branschstandard

Om inte någon av ovanstående fördelar med content marketing lyckas övertyga dig att använda denna marknadsföringsmetod i ditt företag, bör du ta hänsyn till det faktum att innehållsmarknadsföring idag är helt nödvändig för att framgångsrikt bygga ett varumärke.

Förbi är den tid då innehållsmarknadsföring var ett nytt fenomen som gav ditt företag ett stort försprång gentemot konkurrenterna. Numera hamnar du rejält på efterkälken om du inte ägnar dig åt content marketing.

Inom alla branscher och målgrupper konsumeras information idag på nätet. För att sammanfatta det hela så är content marketing marknadsföring med dagens mått mätt. Alla övriga marknadsföringsmetoder är snarare att betrakta som komplement.

Slutledning

Jag har full förståelse för att det kan vara mycket att ta in och att du nu kan kännas lite överväldigad av fenomenet content marketing med allt som hör därtill. Eller så är du kanske supertaggad på att starta en blogg på din företagsajt och komma igång med innehållsmarknadsföring?

Allt du behöver fokusera inledningsvis är dock att bemästra innehållsmarknadsföringens grunder — för detta ändamål kan du alltid återkomma hit för att på nytt läsa igenom denna artikel.

I grund och botten kan du på ett framgångsrikt sätt börja med content marketing genom att vidta följande åtgärder:

 • Ta tillsammans med ditt team en plan för hur innehållsmarknadsföring passar in i er övergripande blandning av marknadsföringsmetoder
 • Lär känna din målgrupp
 • Bestäm dig för vilka slags innehåll som kommer fungera bäst på din marknad och skapa på regelbunden basis högkvalitativt innehåll
 • Marknadsför ditt innehåll i sociala medier
 • Använd din content marketing i alla köpresans faser
 • Hitta sätt att involvera dina kunder i innehållsmarknadsföringen genom användargenererat innehåll
 • Mät, testa, förbättra och upprepa

Genom att följa de råd som ges i detta blogginlägg kommer ditt företag kunna lyckas med er content marketing på såväl kort som längre sikt.